Sign In

Kết quả hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp năm 2023

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc duy trì và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) và hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), trong năm 2023 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) tiếp tục triển khai hoạt động mở rộng hệ thống các Trạm IPPlatform và duy trì Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN.

Với vai trò là một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT và hỗ trợ hoạt động quản lý SHTT của cơ quan quản lý nhà nước, Nền tảng IPPlatform luôn nhận được sự quan tâm, khai thác và sử dụng. Thống kê trong năm 2023 cho thấy: số lượng khách truy cập (Visitors), lượt truy cập trang (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) ngày càng có xu hướng tăng đáng kể. Cụ thể:

- Tổng số khách truy cập (Total Visitors) là 232.576 khách, số lượng khách truy cập mới (First Time Visitors) trong năm 2023 là 44.991 khách (tăng khoảng 33% so với năm 2022).

- Tổng số trang truy cập (Total Page Views) trong năm 2023 là 2.444.063 trang (tăng khoảng 9% so với năm 2022). Tháng có số lượng trang truy cập cao nhất là tháng 03/2023 với 287.614 trang.

left center right del
                                                                Bảng tổng hợp số liệu truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform năm 2023 theo tháng  
left center right del
                                                                  Biểu đồ tổng hợp số liệu truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform năm 2023

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về SHCN trong việc quản lý, theo dõi, thống kê, cập nhật các thông tin về TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn, Viện KHSHTT đã phối hợp với các Sở KH&CN xây dựng Dashboard quản trị TSTT, qua đó giúp dễ dàng quản lý, theo dõi, thống kê TSTT và thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan đến lĩnh vực SHTT. Tính đến tháng 12/2023, Viện đã phối hợp xây dựng được 2 Dashboard quản trị TSTT cho các Sở KH&CN: Sóc Trăng, Long An.

Để hỗ trợ hoạt động quản lý, vận hành và khai thác Trạm IPPlatform, Viện KHSHTT đã tổ chức khóa huấn luyện chuyên sâu “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác Trạm IPPlatform” cho cán bộ quản lý các Trạm IPPlatform Long An, Hưng Yên, Cao Bằng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng nhằm huấn luyện các kỹ năng khai thác IPPlatform, phối hợp tiếp nhận và thực hiện dịch vụ SHCN.

Viện KHSHTT đã phối hợp với các Sở KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn “Khai thác và sử dụng thông tin sáng chế” tại tỉnh An Giang (21/4/2023), “Giới thiệu, khai thác các cơ sở dữ liệu về phát triển TSTT cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” (11/5/2023), “Tập huấn nghiệp vụ về SHCN tại tỉnh Kon Tum” (6/6/2023), “Nâng cao năng lực quản lý, thực thi, khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN” tại tỉnh Cần Thơ (01/8/2023), Hội nghị “Kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ về SHTT” tại Hà Nội (18/10/2023), Tp.Hồ Chí Minh (23/11/2023) và Nghệ An (01/12/2023).

Nhằm tổng kết hoạt động vận hành khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform trong 3 năm qua và đề xuất giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, khai thác và cung cấp dịch vụ thông tin SHCN, ngày 26/5/2023 Viện KHSHTT đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Lãnh đạo Bộ, nguyên Lãnh đạo Bộ và có sự tham dự (trực tiếp và trực tuyến) của gần 200 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ từ các đơn vị trực thuộc Bộ, hiệp hội, trường đại học, các công ty luật và 37 Sở KH&CN trên cả nước. Trong phần thảo luận, ngoài việc ghi nhận, đánh giá các mặt được, mặt còn hạn chế nêu trên, các đại biểu cũng đã thống nhất một số nội dung. Viện KHSHTT đã có văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả Hội nghị này.

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Viện KHSHTT và các Sở KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp khai thác Nền tảng IPPlatform, Trạm IPPlatform và xây dựng Dashboard quản trị TSTT phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHTT và hoạt động tạo lập, quản lý và phát triển TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân./

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tag: