Sign In

Hợp tác phát triển nền tảng chia sẻ dữ liệu Openscience.vn

Nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ dùng chung (Openscience.vn) cho phép cộng đồng nghiên cứu trong nước đóng góp và chia sẻ dữ liệu, qua đó giảng viên, sinh viên, học viên trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khai thác phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo.

Ngày 22/9/2023, trong khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023 (AI4VN 2023) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác phát triển nền tảng chia sẻ dữ liệu Openscience.vn. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia (Bộ KH&CN), Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), Công ty FPT Smart Cloud và Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam là các đơn vị thực hiện Lễ ký kết.

left center right del
                                                                                                        Lễ ra mắt Ban điều hành nền tảng OpenScience.vn.

Tại Việt Nam, xây dựng hạ tầng dữ liệu và tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển AI là một trong những nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.

Để thực thi nhiệm vụ cấp thiết này, dự án “Xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu KH&CN quy mô quốc gia sử dụng công nghệ tính toán đám mây và dữ liệu lớn” được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ cho Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) chủ trì phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn của Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần GeneStory, và Công ty Cổ phần HADTech thực hiện…

left center right del
                          Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân chụp ảnh cùng Ban điều hành.

Nền tảng Openscience.vn cho phép cộng đồng nghiên cứu trong nước đóng góp và chia sẻ các bộ dữ liệu, qua đó giảng viên, sinh viên, học viên trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và AI có thể khai thác phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo.

Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẽ phụ trách phát triển nội dung và cơ chế vận hành nền tảng; Viện Công nghệ thông tin hỗ trợ về nghiên cứu phát triển công nghệ của nền tảng; Công ty FPT Smart Cloud đồng hành, hỗ trợ hoạt động vận hành cho nền tảng với các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế dựa trên thế mạnh ứng dụng AI FPT; Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam tuyên truyền, quảng bá Nền tảng cho các đơn vị thành viên./.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Tag: