Sign In
Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước

Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước

09:00 15/05/2024

Ngày 14/5/2024, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt chuyên gia, nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5. Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang tham dự Hội nghị.